Kreiranje kartice (po mjeri klijenta)

Kartica treba biti praktična, privlačnog i prepoznatljivog dizajna. Izrada kartica zahtjeva primijenjenu tehnologije koja će osigurati nesmetano korištenje kartice te sačuvati povjerljivost klijentskih podataka. Kvalitetna izrada kartice klijenta potiče na učestalo korištenje.

Proizvodnja kartica je proces u kojem za vas odrađujemo razne aspekte personalizacije kartice. Od odabira materijala do savjeta koje informacije kartica treba sadržavati, za proizvodnju kartica oslonite se na naših preko 20 godina iskustva. Do sada smo proizveli i isporučili preko 6 milijuna kartica i 200 tisuća čitača.

Proizvodnja kartica odvija se u suradnji sa našim partnerima GEMALTO i FUTURECARD. Prilikom izrade kartica spremno odgovaramo na svaki zahtjev klijenta, pružajući potpunu podršku kod odabira materijala, tehnologije, zaštitnih značajki kartice (holograma), pakiranja i procesa isporuke.