PKI – Smart Card

PKI je skraćenica za Public Key Infrastructure, odnosno za infrastrukturu javnog/privatnog ključa. PKI je jedan od najsigurnijih načina osiguranja identiteta klijenta, povjerljivosti i integriteta podataka te neporecivosti transakcija digitalnim potpisom. U cilju podizanja razine sigurnosti, sve više davatelja usluga nudi mogućnost spremanja privatnog ključa na karticu umjesto u računalu.

Uz odgovarajuće PKI kartice, osiguravamo i odgovarajuću aplikativnu podršku na klijentskoj strani te sustave i aplikativnu podršku za davatelje usluga, a koja uključuje generiranje, distribuciju i upravljanje klijentima, karticama,  ključevima i certifikatima.

Kao partner tvrtke Gemalto nudimo široki  raspon pametnih PKI kartica koje se temelje na certifikatima i nude snažnu multi-faktorsku provjeru autentičnosti u tradicionalnom obliku kreditnih kartica i omogućuju organizacijama da odgovore na svoje sigurnosne potrebe PKI-a. Gemaltove pametne kartice nude jedinstveno rješenje za jaku provjeru autentičnosti i kontrolu pristupa aplikacijama, uključujući daljinski pristup, pristup mreži, upravljanje lozinkama i prijavu na mrežu.

Gemaltove pametne kartice temeljene na certifikatima zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti, uključujući FIPS 140-2 Common Criteria CC EAL5 + usklađenost s eIDAS-om te omogućavaju usklađenost sa sigurnosnim propisima poput HIPAA, HSPD-12, SOX, GLBA, FFIEC, Basel II, PCI i HITRUST.