Pametne kartice/čip kartice

Kada se govori o pametnim karticama (smart karticama) obično se misli na čip kartice koje u sebi imaju mikroprocesor te mogu memorirati podatke, ali i obavljati različite obrade podataka kao što su autentifikacija, kriptiranje podataka, generiranje dinamičke lozinke, elektronički potpis i slično.

Smart kartice / čip kartice našle su primjenu u bankovnom sektoru kao platne kartice banaka i kartičnih kuća (EMV platne kartice) te kao identifikacijske i autentifikacijske kartice (PKI – Public Key Infrastructure) za prijavu na računala, mrežne resurse (VPN), poslovne aplikacije i servise, internet bankarstvo, druge javne servise. U Hrvatskoj najbolji primjer upotrebe pametne kartice je nova eOI – elektronska osobna iskaznica.


Povezani uređaji: Čitač smart/pametnih kartica

Povezane usluge: Priprema podataka | Izrada kartica | Personalizacija kartica