Loyalty kartice od kukuruza za web 1200x800

Ekološki prihvatljive kartice izrađene na bazi kukuruza

PLA kartice izrađene od ekstrakata kukuruza nude obnovljivu alternativu klasičnim plastičnim karticama za sve namjene

Ekološki osviještene tvrtke koje žele smanjiti korištenje plastike sada imaju alternativu i kada je riječ o plastičnim karticama svih namjena – PLA kartice odnosno kartice zasnovane na ekstraktima kukuruza (polylactic acid) zahtijevaju puno manje energije u proizvodnji i rezultiraju manjom emisijom stakleničkih plinova u odnosu na klasičnu plastiku proizvedenu iz naftnih derivata (PVC).

Pored toga, PLA kartice je daleko lakše reciklirati u odnosu na prethodnike, te ih je dodatno čak moguće i kompostirati. Naime, iako na tržištu već postoje kartice izrađene od PET materijala (koje je moguće učinkovito reciklirati) pa čak i od recikliranih starih kartica, niti jedno postojeće rješenje nije u toj mjeri obnovljivo i ponovno iskoristivo uz minimalni utjecaj na okoliš.

Iako je riječ o iznimno novoj tehnologiji, ETRANET već sada u suradnji sa svojim globalnim partnerima može ponuditi sve vrste kartica iz svog portfelja izrađene od PLA materijala.

Za više informacija o karticama i našim kartičnim rješenjima u kojima je moguće primijeniti kartice izrađene od PLA materijala posjetite www.kartice.hr.

Jedna od prvih PLA kartica jest ova kartica britanske banke Triodos koja je, u skladu s usvojenim načelima održivosti, zajednice i organskog rasta, među prvima krajem 2018. godine lansirala svoju ekološku MasterCard