e-Tax free shopping (e-TFS)

 

e-Tax free shopping omogućava brzu i bezbrižnu prodaju za kupce koji ispunjavaju uvjete povrata PDV-a. Rješenje e-Tax free shopping drastično smanjuje vrijeme obrade zahtjeva te nudi trgovcu više vremena za savjetovanje. 

Povrat PDV-a za kupce robe iz inozemstva odnosno kupce izvan zajedničkih tržišta: 

 • Minimalni iznos kupnje  za koji je moguće ostvariti povrat ovisi o pojedinom tržištu (za Hrvatsku iznosi 740,00 kuna sa PDV-om) te kupac napušta EU u sljedeća tri mjeseca
 • Na temelju računa prodajno mjesto kupcu ispuni PDV-P obrazac (Tax Free obrazac) te ga ovjeriti  pečatom i potpisom
 • Do sada se isključivo koristio predefinirani papirnati obrazac.
 • Kupac prilikom izlaska iz zemlje (zajedničkog tržišta) ovjeri Tax Free obrazac na carini

Glavne prednosti izdavanje elektronskih PDV-P obrazaca putem e-Tax free rješenja:

 • Eliminira se potreba za ručnim ispunjavanjem obrasca
 • Mogućnost unosa osobnih podataka kupaca skeniranjem putovnice
 • Mogućnost unosa podataka o računu pomoću QR koda
 • Automatski izračun iznosa povrata poreza, povećana transparentnost i dodatni prodajni argument (korisna informacija za kupca za eventualnu dodatnu prodaju)
 • Pohrana obrazaca u cloud te pregled istih putem web sučelja
 • Slanje podataka na obradu tvrtkama specijaliziranim za uslugu povrata poreza (bez slanja papirnatih obrazaca putem pošte)

Dodatne prednosti izdavanje elektronskih PDV-P obrazaca putem našeg rješenja:

 • Uveliko smanjena mogućnost pogreške pri ispunjavanju obrazaca
 • Značajno jednostavniji proces, izbjegavanje jezičnih barijera (skeniranje putovnice i skeniranje QR code računa)
 • Sigurniji povrat poreza za kupca (smanjeni rizici administrativnih i manipulativnih grešaka)