Izrada kartica

Kartica treba biti praktična, privlačnog i  prepoznatljivog dizajna,  primjenjene tehnologije koja će osigurati nesmetano korištenje kartice te  povjerljivost  klijentskih podataka čime će potaknuti klijenta na učestalo korištenje.

Sa našim partnerima GEMALTO i SWISS POST, spremni smo odgovoriti na svaki zahtjev klijenta, pružajući potpunu podršku kod odabira materijala, tehnologije, zaštitnih značajki kartice (holograma), pakiranja i procesa isporuke.