Runescape armadyl godsword cursor free download, Ms windows media encoder 7 download, Blu ray tamil movies free torrent download, Download free italian techno loops pack, Operating systems gary nutt pdf free download, Guitar books pdf download, Guitar learning ebooks free download, Best place download karaoke songs for free
Get Adobe Flash player

Pametne kartice (CHIP)

Kada se govori o smart (pametnim) karticama obično se misli na čip kartice koje u sebi imaju mikroprocesor te mogu memorirati podatke, ali i obavljati različite obrade podataka kao što su autentikacija, kriptiranje podataka, generiranje dinamičke lozinke, elektronički potpis i slično.

Smart kartice našle su primjenu u bankovnom sektoru kao platne kartice banaka i kartičnih kuća (EMV platne kartice) te kao identifikacijske i autentikacijske kartice (PKI – Public Key Infrastructure) za prijavu na računala, mrežne resurse (VPN), poslovne aplikacije i servise, Internet bankarstvo, druge javne servise i sl.

>>BANKOVNE I PLATNE KARTICE

>>IDENTIFIKACIJA I AUTENTIKACIJA